اخبار
هشتمین دوره انتخابات نظام پزشکی هشتمین دوره انتخابات نظام پزشکی

کاندیدای هشتمین دوره انتخابات نظام پزشکی
جمعه 25 تیرماه  1400 –ساعت 8 صبح الی 16
دانشگاه علوم پزشکی ایران- سالن رازی


 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر